Deze website is eigendom van Valèna Care
Contactgegevens: Info@valenacare.be
Telefoonnummer: +32468477533
Adres: Adolf greinerstraat 5Ab3
Ondernemingsnummer: BE0685.916.692

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Valèna Care of rechthoudende derden. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen of wijzigingen van het geheel of een gedeelte van deze website – in welke vorm of op welke manier dan ook – zijn verboden, tenzij Valèna Care hiervoor een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.